Terminy szkoleń 2024 Kłodzko „Spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG (135), MIG (131), TIG (141) i MMA (111) oraz cięcie gazowe i plazmą stali.”

 Terminy szkoleń: 
 

Edycja 1. 26.02.2024 do 28.04.2024

Edycja 2. 27.05.2024 do 22.07.2024

Edycja 3. 19.09.2024 do 31.10.2024 

 

Terminy odnowień uprawnień 

Edycja 1. 27.04.2024 do 28.04.2024

Edycja 2. 21.07.2024 do 22.07.2024

Edycja 3. 30.10.2024 do 31.10.2024

 Cel edukacyjny:

 Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników do egzaminu końcowego spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG (135), MIG (131), TIG (141), MMA (111)  oraz cięcie gazowe i plazmą stali wg Wytycznych Instytutu Spawalnictwa. 

Absolwent kursu będzie wiedział jak przygotowywać i spawać elementy stalowe (blach i rur) spoinami pachwinowymi i spoinami czołowymi, pozna i zrozumie poszerzony zbiór elementarnych faktów, prostych pojęć oraz zależności związane z przygotowaniem i spawaniem elementów spoinami pachwinowymi metodą MAG (135) MIG (131) TIG (141) MMA (111) oraz cięcie gazowe i plazmą stali, w szczególności pozna: zasady i przepisy BHP oraz ochrony ppoż., ergonomii i ochrony środowiska w zakresie spawania spoinami pachwinowym metodą MAG (135) MIG (131) TIG (141) MMA (111) oraz cięcie gazowe i plazmą stali; budowę i zasady obsługi sprzętu i osprzętu spawalniczego; materiały podstawowe i dodatkowe stosowane w procesach spawania metodą MAG (135) MIG (131) TIG (141), MMA(111) oraz cięcie gazowe i plazmą stali; zasady i sposoby przygotowania elementów wykonanych z blach i rur do spawania spoinami pachwinowymi; procesy technologiczne i techniki spawania elementów wykonanych z blach i rur spoinami pachwinowymi, w różnych pozycjach spawania; zasady i metody oceny wizualnej złączy spawanych spoinami pachwinowymi.

Warunki uczestnictwa:

–  ukończone 18 lat życia,                                                                                                                                                                                         

– posiadają zdolność do wykonywania zawodu spawacza, potwierdzone zaświadczeniem lekarskim,                                                               

–  wykształcenie conajmniej gimnazjalne.

Zapisy w siedzibie firmy lub pod numerem telefonu 664 321 361, 504 890 428, 603 116 161

Zapisz się