Zapisy na kurs : Spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG (135), MIG (131), TIG (141) i MMA (111) oraz cięcie gazowe i plazmą stali.

  • Termin realizacji : 29.09.2022 – 04.11.2022
  • MIejsce realizacji: Kłodzko
  • Ilość godzin szkolenia : W zależności od wyboru i ilości metod
  • Zajęcia obywają się w godzinach popołudniowych od poniedziałku do piątku 
  • Cena: pojedyncza metoda 2 300,00 zł  – przy większej ilości metod istnieje możliwość negocjacji ceny 
  • Cena zawiera koszt materiałów dydaktycznych i egzaminu przeprowadzonego przez Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Spawalnictwa w Gliwicach 

Cel edukacyjny:

 Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników do egzaminu końcowego spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG (135), MIG (131), TIG (141), MMA (111)  oraz cięcie gazowe i plazmą stali wg Wytycznych Instytutu Spawalnictwa. 

Absolwent kursu będzie wiedział jak przygotowywać i spawać elementy stalowe (blach i rur) spoinami pachwinowymi i spoinami czołowymi, pozna i zrozumie poszerzony zbiór elementarnych faktów, prostych pojęć oraz zależności związane z przygotowaniem i spawaniem elementów spoinami pachwinowymi metodą MAG (135) MIG (131) TIG (141) MMA (111) oraz cięcie gazowe i plazmą stali, w szczególności pozna: zasady i przepisy BHP oraz ochrony ppoż., ergonomii i ochrony środowiska w zakresie spawania spoinami pachwinowym metodą MAG (135) MIG (131) TIG (141) MMA (111) oraz cięcie gazowe i plazmą stali; budowę i zasady obsługi sprzętu i osprzętu spawalniczego; materiały podstawowe i dodatkowe stosowane w procesach spawania metodą MAG (135) MIG (131) TIG (141), MMA(111) oraz cięcie gazowe i plazmą stali; zasady i sposoby przygotowania elementów wykonanych z blach i rur do spawania spoinami pachwinowymi; procesy technologiczne i techniki spawania elementów wykonanych z blach i rur spoinami pachwinowymi, w różnych pozycjach spawania; zasady i metody oceny wizualnej złączy spawanych spoinami pachwinowymi.


Warunki uczestnictwa:

–  ukończone 18 lat życia,                                                                                                                                                                                         

– posiadają zdolność do wykonywania zawodu spawacza, potwierdzone zaświadczeniem lekarskim,                                                               

–  wykształcenie conajmniej gimnazjalne.

Zapisy w siedzibie firmy lub pod numerem telefonu 664 321 361, 504 890 428, 603 116 161