Terminy szkoleń 2024 „Pilarz drwal operator pilarek spalinowych”

TERMINY 2024

 

Edycja 1 od 20.02.2024 do 15.03.2024

Edycja 2  od 20.05.2024 do  12.06.2024

Edycja 3  od 01.09.2024 do  01.10.2024

 

Cele szkolenia z uwzględnieniem wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych:

– budowę i zasad działania pilarki spalinowej oraz sprzętu pomocniczego używanego przy pozyskaniu drewna,

– podstawowe wiadomości o organizacji procesu technologicznego pozyskania drewna oraz zagrożeń życia i zdrowia z nim związanych.

W zakres umiejętności posiada:

– umiejętność obsługi i bieżącej konserwacji pilarki spalinowej oraz sprzętu pomocniczego,

– umiejętności poprawnej techniki wykonawstwa wszystkich czynności związanych z pozyskaniem drewna i prawidłowego wykorzystania przewidzianego sprzętu.

W zakresie kompetencji społecznych:

– zna zasady współżycia społecznego,

– bierze odpowiedzialność za powierzony sprzęt i współpracowników,

− bezpośrednio komunikuje się z przełożonymi i współpracownikami,

− zachowuje ład i porządek na stanowisku pracy,

− ocenia wpływ swoich działań realizowanych w ramach współpracy zespołowej i ponosi odpowiedzialność za ich skutki podczas wykonywanych prac.

 

 Wymagania wstępne dla uczestników szkolenia:

– brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku pilarz drwal – operator pilarek spalinowych,

 – ukończone 18 lat.

 

 Opis treści szkolenia 

Kurs ma celu przygotowanie kursanta do zawodu drwala, operatora pilarki spalinowej na poziomie gwarantującym najwyższą efektywność działania i minimalizację zagrożeń życia i zdrowia występujących w tym zawodzie oraz przygotowanie do egzaminu. Kurs składa się z części teoretycznej, na której uczestnik zdobędzie wiedzę ogólną w zawodzie pilarz drwal – operator pilarek spalinowych oraz części praktycznej, na której nauczy się zadań i czynności związanych z przygotowaniem do pracy w zawodzie pilarz drwal.

Program kursu: 


Lp.


Nazwa zajęć edukacyjnych

Wymiar godzin zajęć
edukacyjnych

Zajęcia
teoretyczne

Zajęcia
praktyczne

1.

Otwarcie kursu

1

2.

Budowa silników spalinowych dwusuwowych i ich działanie. Budowa pilarek wg. układów, wibracji i hałas. Charakterystyka pilarek używanych w Lasach Państwowych. Paliwa, oleje i smary

7

8

3.

Przygotowanie pilarek do pracy, usuwanie usterek, regulacja, ostrzenie piły łańcuchowej

2

8

4.

Narzędzia pomocnicze

1

5.

Technika ścinki i obalania drzew w warunkach normalnych

2

20

6.

Technika ścinki i obalania drzew w warunkach trudnych

3

16

7.

Technika przerzynki kłód i dłużyc

1

6

8.

Technika okrzesywania drzew ściętych

1

6

9.

Zasady organizacji procesu technologicznego w aspekcie eksplozji na wibracje i hałas pilarki

3

20

10.

Wykorzystanie surowca drzewnego – manipulacja i sortymentacja

2

8

11.

B.H.P i udzielanie pierwszej pomocy w nagłych przypadkach

7

12.

Zagadnienia szczególne
(postęp techniczny w leśnictwie, organizacja składnic)

2

8

13.

Egzamin teoretyczny

1

14.

Egzamin praktyczny

7

RAZEM

33

107

140

 

 

Zapisz się!

0
ZADOWOLONYCH KURSANTÓW