Ośrodek Finansowo – Szkoleniowy „KREZUS” to firma działająca w branży szkoleń, pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego, poradnictwa zawodowego oraz finansów                                       

Nasze usługi realizujemy na terenie całego kraju. Specjalizujemy się w organizacji szkoleń zamkniętych, dostosowanych do indywidualnych potrzeb i uwarunkowań firm, gdzie pracownicy mogą nabyć konkretne umiejętności i kwalifikacje niezbędne do pracy na danym stanowisku

Organizujemy również kursy oraz specjalizacje dla pielęgniarek i położnych, szkolenia dla biznesu, instytucji zajmujących się aktywizacją zawodową oraz klientów indywidualnych. 

Świadczymy kompleksowe usługi w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych oraz z innych źródeł na wszelkiego rodzaju dofinansowania do szkoleń/kursów, pomagamy w załatwianiu wszelkich formalności.

Jako Ośrodek posiadamy:

  • Wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych. Zaświadczenie nr 2/2018 z dnia 02.02.2018 roku
  • Wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod nr 2.02/00061/2018 z dnia 13.03.2018 roku
  • Atest Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach uprawniający do szkoleń i egzaminowania spawaczy pod nr 891/2018 z dnia 04.04.2018

Aktualizacja uprawnień:

Atest Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytut Spawalnictwa w Gliwicach uprawniający do szkolenia i egzaminowania spawaczy pod nr 891 z dnia 22.03.2019 roku

  1. Atest Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytut Spawalnictwa w Gliwicach uprawniający do szkolenia i egzaminowania spawaczy pod nr 891 z dnia 22.03.2019 roku
  2. Wpis do rejestru podmiotów prowadzących Agencję Zatrudnienia pod nr 20041 z dnia 29.08.2018 roku
  3. Uprawnienia Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie do prowadzenia szkoleń. Potwierdzenie nr: TC-60101-239/18 z dnia 01.10.2018 roku

Aktualizacja uprawnień:  

Uprawnienia Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie do prowadzenia szkoleń. Potwierdzenie nr: NC-60102-239/19 z dnia 25.11.2019 roku

  • Certyfikat jakości PN-EN ISO 9001:2015 w zakresie organizacji, przeprowadzania i doradztwa zawodowego z dnia 27.08.2018 roku. Numer rejestracyjny Certyfikatu PW-13908-18
  • Zaświadczenie o wpisie do rejestru podmiotów szkolących Urzędu Lotnictwa Cywilnego pod nr 318RPS-03/2020 z dnia 25.03.2020 roku.