Terminy szkoleń 2024 „Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną” wraz z egzaminem UDT

Cel edukacyjny Szkolenie ma na celu przygotowanie uczestników kursu do prawidłowego i z zachowaniem obowiązujących zasad bezpieczeństwa wykonywania pracy przy obsłudze wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem …

 ” Zasady udzielania dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz refundacji wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy. Fundusze Europejskie. Nowa perspektywa finansowa 2021 – 2027″

OFERTA SZKOLENIOWA  NAZWA SZKOLENIA:  ” Zasady udzielania dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz refundacji wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy. Fundusze Europejskie. Nowa perspektywa finansowa 2021 – 2027″     FORMA: Ø dyskusja panelowa ADRESACI: …

„Praktyczne aspekty postępowania administracyjnego dla PSZ. Stosowanie przepisów KPA w oparciu o realizację ustawy o promocji  zatrudnienia instytucjach rynku pracy

OFERTA SZKOLENIOWA  NAZWA SZKOLENIA: „Praktyczne aspekty postępowania administracyjnego dla PSZ.Stosowanie przepisów KPA w oparciu o realizację ustawy o promocji  zatrudnienia instytucjach rynku pracy”                                               CEL:  przedstawienie podstawowych rozwiązań legislacyjnychomówienie elementów mogących stwarzać …

Zapraszamy :) !!!

Świętuj Dzień Dziecka z Krezusem! ?? Chcesz sprawić swojemu dziecku prezent?A może chcesz się poczuć jak dziecko i z okazji 1. czerwca coś sobie kupić? Kurs operatora wózka jezdniowego to …